Ethics & Compliance – ESG koulutus verkossa – eettisiä toimintatapoja ja vaatimustenmukaisuutta korostaen.

Vaatimustenmukaisuuskoulutus, lyhyesti ESG-koulutus, verkossa ei ole vain suoritusmerkintöjä. Hyödynnä sen koko potentiaali. Me Datafisherillä olemme suunnitelleet ESG-koulutukset verkossa hyödyntäen tietoa siitä, miten ihmiset oppivat. Verkkokoulutuksemme ovat kiinnostavia, inspiroivia, vaikuttavia ja helposti ymmärrettävä ja käytettäviä. Teemme koulutuksia kattavasti tärkeimmiltä riskialueilta.

Ansaitset parasta. Hanki tärkeimmät eettisten toimintatapojen ja vaatimustenmukaisuuden verkkokoulutukset Datafisheriltä:

organisaation riskien vähentäminen
lakien ja säädösten noudattaminen
vaatimustenmukaisuuden ja parhaiden käytäntöjen tietoisuuden                   lisääminen
turvallisemman ja paremman yrityskulttuurin rakentaminen

Lue lisää

Yrityksesi vaatimustenmukaisuuskoulutuksilla on väliä: toteutamme eettisten toimintatapojen, vaatimustenmukaisuuden ja kestävän kehityksen verkkokoulutuksen toisin – teemme tylsistä aiheista mielenkiintoisia!

Yrityksen vaatimustenmukaisuuden verkko-oppiminen, mitä se on?

Eettisyyden, kestävän kehityksen ja vaatimustenmukaisuuden koulutus kohottaa yrityskulttuuria ja vähentää organisaation riskejä.

Datafisherin pitkä kokemus turvallisuuden, eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden verkkokoulutusten rakentamisesta ja julkaisemisesta:

turvaa yrityksesi mainetta,
vahvistaa kilpailukykyäsi liiketoiminnassasi ja työnantajana
minimoi riskejä vaatimustenmukaisuuden noudattamatta jättämisessä.

Kaikki tämä vähemmällä vaivalla ja mitattavissa olevalla arvolla.

Nämä kaikki ovat tämän päivän parhaita liiketoimintakäytäntöjä. Ne eivät ole vain lisenssejä, jotka mahdollistavat toimintasi markkinoilla. Ne ovat välttämätön edellytys toiminallesi kilpailluilla markkinoilla.

Vähennä vaivaa, kustannuksia ja riskiä Datafisherin Complliance verkkokoulutuksilla.

Lue lisää

Yrityksesi on meille tärkeä, eettisen toiminnan, ympäristöä säästävän toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden verkko-oppiminen tehdään toisin – tehdään se oikein.

Tulevaisuuden sisältöä

Liiketoiminta muuttuu nopeasti, samoin vaatimustenmukaisuus – autamme sinua valmistautumaan huomisen maailmaan, ei vain tähän päivään. Sisältömme päivitetään uusimpien säännösten ja alan muutosten mukaan, kun ne julkaistaan, ei vain vuosittain, kuten monet tekevät. Tämän vuoksi sinun ei koskaan tarvitse odottaa tuloksia ja pitää eettisen toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden verkkokoulutuksia ajan tasalla. Me huolehdimme sen puolestasi.

Ihmislähtöistä oppimista

Pysyvä käyttäytymisen muutos ja omaksuminen alkaa tehokkaasta oppimisesta. Käytä hyväksi havaittuja videoskenaarioitamme yhdessä palautevideoiden ja toiminnallisuuksien kanssa. Mallinnamme tehokkaasti käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, joita henkilöstösi kohtaa päivittäisessä työssään.

Sinulle sopiva vaatimustenmukaisuus

Uskomme, että yrityksesi tulee erottua muista, kuten myös vaatimustenmukaisuuskoulutuksesi. Räätälöimme jokaisen verkkokoulutuksen käytäntöjesi, asiaankuuluvien tilanteiden sekä brändisi mukaan ja käytämme erilaisia ​​animaatiotyylejä brändisi persoonallisuuden ja yrityskulttuurisi mukaan.

Sitouttamista jokaisella sivulla

Älä tyydy tylsään sisältöön. Räätälöimme halutessasi yrityksesi brändiin sopivat visuaaliset elementit varmistaaksemme, jotta oppija tietää, että yrityksesi tukee koulutuksen viestiä – pidämme oppijat koko ajan mukana ja vielä niin, että he vievät viestiä oppimastaan aina kotiin asti.

Moduulipohjaista mukautuvaa oppimista

Moduulipohjaisen toteutuksen ja mukautuvan oppimisen avulla sinut ja oppijat säästetään epäolennaiselta tiedolta. Se pitää koulutuksen ytimekkäänä sekä säästää sinun ja henkilöstösi arvokasta aikaa.

Verkko-oppimisen asiantuntijuutta ja ohjaamista

Hyödynnä kahdenkymmen vuoden verkkokoulutusasiantuntemustamme ja -kokemustamme vähentääksesi vaivaasi ja tehdäksesi haluamiesi tulosten saavuttamisesta helppoa. Tiedämme, mikä toimii, emmekä pelkää sanoa sitä –meillä on kokemusta, jolla sen pystymme todistamaan.

Luo lisäarvoa vähemmällä

Käytämme perusteellisesti mikro-oppimista, nano-oppimista ja jopa PICO-oppimista, jotta voimme työskennellä kaikilla organisaatiosi tasoilla tuottaen arvoa. Koulutusten pituudet vaihtelevat 30 sekunnista puoleen tuntiin.

Seuraavan sukupolven verkko-oppimisen ratkaisu

Onnistunut eettisen toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden verkkokoulutus tarvitsee tavan mitata vaikuttavuutta ja tuloksia. Hanki käyttöösi Datafisher LMS -oppimisalusta. Sitä käytetään yli 40 maassa koulutukseen, viestintään ja raportointiin sekä oppimisen jäljitettävyyteen.

Kumppani like-elämääsi

Uskomme verkkokoulutuksiimme ja todistamme sen tarjoamalla myös tukea teknisissä haasteissa, muutoksissa tai päivityksissä myös koulutuksen julkaisemisen jälkeen. Yhteistyömme ei pääty koulutuksen julkaisuun. Haluamme sinun olevan aina tyytyväinen palveluihimme.

Tarjontamme: Vaatimustenmukaisuuden koulutustemme avainalueet.

Vaatimustenmukaisuuskoulutukset (CoC)

Vaatimustenmukaisuusdokumentti, Code of Conduct, on olennainen asiakirja, joka kuvaa organisaatiosi arvot, standardit ja odotukset. Dokumentin avulla työntekijäsi ja muut sidosryhmäsi tietävät, kuka olet, mikä on sinulle tärkeää ja millaisia ​liiketoimintastandardeja ja käyttäytymistapoja heiltä odotetaan. Sitouttava ja tehokas Code of Conduct -verkkokoulutus on tärkeä tapa vahvistaa organisaatiosi identiteettiä ja eettistä kulttuuria. Välität verkkokoulutuksen avulla nämä arvot, standardit ja odotukset työntekijöillesi ja muille sidosryhmillesi.

Toimittajien vaatimustenmukaisuuskoulutukset (SCoC)

Toimittajien eettiset säännöt kertovat liikekumppaneillesi organisaatiosi arvoista, standardeista ja odotuksista, ihmis- ja työoikeuksista, samanlaisten mahdollisuuksien tarjoamisesta jokaiselle, työterveys ja -turvallisuusasioiden huomioimisesta, kestävästä kehityksestä ja ympäristön huomioimisesta. Sitouttava ja tehokas toimittajien Code of Conduct -verkkokoulutus auttaa liikekumppaneitasi ymmärtämään arvosi ja täyttämään normisi ja odotuksesi. Sitä kautta voit varmistaa ihmis- ja työoikeuksien, yhtäläisten mahdollisuuksien, työterveyden ja -turvallisuuden, kestävyyden ja ympäristön kunnioittamisen läpi koko arvoketjun.

Korruption ja lahjonnan vastaisuuden koulutukset (ACBA)

Korruptio – tai jopa käsitys sopimattomasta vaikuttamisesta – voi vahingoittaa vakavasti organisaation rehellisyyden kulttuuria. Suojaa organisaatiosi mainetta ja pienennä korruptioriskiäsi varmistamalla, että työntekijäsi ja muut sidosryhmät tietävät odotuksesi, käytäntösi ja rajoituksesi lahjoille ja vieraanvaraisuudelle, eturistiriidoille ja muille vastaaville seikoilla – ja erityisesti sen, mistä neuvoja ja apua saa aiheisiin liittyen.

Kilpailulainsäädännön koulutukset (CAC)

Kilpailuoikeudelliset rikkomukset voivat olla sekä kalliita että tuhoisia organisaatiosi maineelle ja liiketulokselle. Osallistuva ja tehokas kilpailuoikeuden perusteiden koulutus voi auttaa suojaamaan organisaatiotasi ja pienentämään riskejäsi auttamalla työntekijöitäsi ymmärtämään, mitkä kilpailuoikeuteen liittyvät käytännöt ja käyttäytymiset ovat sallittuja ja kiellettyjä.

Tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjen koulutukset (DP&IS)

Kyberturvallisuusriskit lisääntyvät jatkuvasti. Tarve suojata henkilötietoja ja muita arkaluonteisia tietoja luvattomalta käytöltä ei ole koskaan ollut suurempi kuin tänä päivänä. Yhdistetty tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksemme auttaa työntekijöitäsi ymmärtämään ja tunnistamaan kohtaamiaan riskejä ja ottamaan käyttöön parhaat käytännöt varmistaakseen tietosuojalakien noudattamisen sekä estääkseen tietoturvaloukkaukset ja henkilötietorikkomukset.

Tietoturvakoulutukset (DP)

Henkilötietoja on kaikkialla. Tietosuojamääräysten noudattaminen on välttämätöntä. Varmista, että työntekijäsi ymmärtävät henkilötietojen suojan tärkeyden ja roolinsa sen varmistamisessa. He tietävät, mitä heiltä vaaditaan sekä mitä parhaita käytäntöjä noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä.

Tietoturvakoulutukset (IS)

Tietojenkalastelu, vaarantuneet sähköpostitilit, salasanavarkaudet ja hakkerointiyritykset ovat vain muutamia niistä tietoturvariskeistä, joita yrityksesi ja työntekijäsi kohtaavat joka hetki. Parhaissa riskiarvioissa työntekijöiden koulutus luokitellaan IS-strategioiden, informaatiosysteemistrategioiden, heikoimmaksi lenkiksi. Minimoi riskisi varmistamalla, että työntekijäsi ymmärtävät tärkeän roolinsa tietojärjestelmissä ja niiden käytön parhaimmat käytännöt.

Ihmisoikeuskoulutukset (HR)

Ihmisten ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen varmistaminen koko arvoketjussa on yhä tärkeämpää, ei vain organisaatiosi brändin ja maineen suojelemiseksi, vaan myös ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi ja työolojen parantamiseksi kaikkialla. Kiinnostava ja tehokas ihmisoikeuskoulutus auttaa työntekijöitäsi ja sidosryhmiäsi ymmärtämään organisaatiosi sitoutumista ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin sekä pyrkimyksiäsi edistää niitä aina kaikessa liiketoiminnassa.

Monimuotoisuutta, tasa-arvoisuutta ja osallistamista tukevat koulutukset (DEI)

Tyytyväiset työntekijät tekevät organisaatioista tyytyväisiä. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus (DEI- Diversity, equality, and inclusion) ovat välttämättömiä työntekijöiden hyvinvointia, työn ja yksityiselämän tasapainoa sekä organisaation yleistä menestystä edistävän organisaatiokulttuurin kehittämisessä. DEI-koulutuksemme auttaa organisaatiotasi vahvistamaan työpaikkakulttuuria ja sen avulla varmistat, että työntekijäsi ja muut sidosryhmäsi ymmärtävät, kuinka organisaatiosi arvostaa monimuotoisuutta, sitoutuu yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja tukee osallistavaa työpaikkaa kaikkien hyvinvoinnin hyväksi.

Työturvallisuuskoulutukset (H&S)

Me kaikki haluamme ja ansaitsemme saada työskennellä terveellisessä ja turvallisessa työpaikassa. Terveet ja turvalliset työpaikat eivät kuitenkaan synny itsestään. Ne ovat tulosta parhaista käytännöistä ja turvallisuuden etusijalle asettavasta työpaikkakulttuurista. Työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksemme voivat auttaa sinua lisäämään työntekijöiden tietoisuutta turvallisuusriskeistä, välttämään riskitilanteita ja -käyttäytymistä, edistämään turvallisia työkäytäntöjä ja vahvistamaan organisaatiosi turvallisuuskulttuuria. Ne auttavat sinua saavuttamaan ja ylläpitämään tapaturmattoman, turvallisen työpaikan.

Miksi valita eettisen toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden koulutuksemme.

Datafisher auttaa jokaista henkilöä organisaatiosi kaikilla tasoilla osallistumaan tehokkaaseen, hauskaan ja vaikuttavaan oppimiseen. Tuemme erilaisia ​eettisen toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden verkkokoulutuksia, jotka tukevat työntekijöidesi kasvua, riskien vähentämistä ja toimivat inspiraation lähteinä.

Mitattavissa oleva vaikuttavuus tarkoittaa parempaa oppimista

Yli vuosikymmenen kokemuksella tiedämme, että vaatimustenmukaisuuskoulutusten tulee olla mielenkiintoisia, mukaansatempaavia ja tehokaita organisaatiosi kaikilla tasoilla. Voimme hoitaa koko prosessin yrityksessäsi – sisällöstä julkaisuun ja käyttöönottoon – se vähentää omaa vaivan näköäsi ja tehostaa työntekijöidesi oppimista. Haluatko lisää arvoa? Kasvata verkkokoulutusten vaikuttavuutta hyödyntämällä julkaisun jälkeisiä kyselyitä ja mittareita sekä toteutussuunnitelmiamme.

Mukautettu ja räätälöity oppiminen sopii kaikille

Laaja ja laadukas verkkokoulutusten sisältökirjasto koostuu perusteellisista vaatimustenmukaisuuskoulutuksista mikro-oppimismoduuleihin ja lyhyemmistä nano-oppimisvideoista PICO-oppimismateriaaleihin, jotka kaikki on räätälöitävissä organisaatiosi arvoihin ja kohdeyleisösi tarpeisiin. Se tarkoittaa, että jokainen oppija on huomion keskipiste ja saavuttaa hyviä oppimistuloksia ja säästää aikaa. Jokainen verkkokoulutus voidaan räätälöidä kohdeyleisön mukaisesti. Näin varmistamme tehokkaan oppimisen.

Mukaansatempaava oppiminen pitää kaikki mukana

Mukaansatempaava rakenne osallistaa kaikkia oppijoita ja pitää heidät mukana koko koulutuksen ajan, auttaen sitoutumaan ja vahvistamaan oppimistavoitteitasi. Laaja valikoimamme interaktiivisia aktiviteetteja ja elämänmakuisia tilanneskenaarioita varmistaa sen, että työntekijäsi sisäistävät koulutuksen sisällön. Mikä parasta, sovitamme ne brändisi ja liiketoimintasi mukaisiksi.

Huippulaatua halvemmalla

Tarjoamme visuaalisesti houkuttelevia ja mukaansatempaavia vaatimustenmukaisuuden verkkokoulutuksia. Ne täyttävät tai jopa ylittävät Pohjoismaiden suurimpien yritysten korkeat laatuvaatimukset kohtuulliseen hintaan. Vaatimustenmukaisuuskoulutuksemme eivät ole tarkoitettuja vain olemassa oleville asiakkaillemme, vaan ne voivat olla täydellinen ratkaisu omiin koulutustarpeisiisi.

96%

oppijoista ymmärtää koulutusaiheiden tärkeyden

92%

käyttäjistä tuntee yrityksen käytännöt
koulutuksen aiheista

88%

käyttäjistä oppii kuinka viestittämään ja raportoimaan koulutusaiheeseen liittyvistä huomioistaan

Asiakkaidemme kokemuksia.

Monipuoliset ja helppokäyttöiset toiminnallisuudet. Positiivinen käyttäjäkokemus.

Stora Enso

Yhteistyömme Datafisherin kanssa on ollut alusta asti erinomaista. Heidän oppimisalustansa on loistava työkalu verkkokoulutuskurssiemme jakeluun, olipa kyseessä sitten verkkokoulutukset kestävään kehitykseen tai vaikkapa turvallisuuteen liittyen.

Stora Enso

Ilo työskennellä kanssanne! Erinomainen suunnittelu, joustava, ennakoiva ja kaikki osapuolet huomioiva yhteistyö sekä selkeä viestintä.

Swedish Orphan Biovitrum

Kysyttävää?

Lähetä kysymyksesi meille.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Stephen Stalter

Sr. Compliance Business Manager
+358 41 536 2900
[email protected]